Table for the 463 triples with object "2008-01-15"^^xsd:date sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:(A6-0406/2007 , Johannes Blokland) Exportul şi importul de produse chimice periculoase (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0481/2007 , Piia-Noora Kauppi) Regimul fiscal aplicabil pierderilor în situaţiile transfrontaliere (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0494/2007 , Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0497/2007 , Ulrich Stockmann) Taxele de aeroport (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0506/2007 , Bogusław Liberadzki) Controlul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase (Competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0513/2007 , Paolo Costa) Eliminarea discriminărilor în materie de tarife şi condiţii de transport (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0515/2007 , Csaba Őry) Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0517/2007 , Jacek Saryusz-Wolski) Parteneriate în cadrul procesului de stabilizare şi asociere (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0518/2007 , Glenis Willmott) Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (vot)dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-009dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-010dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-011dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-012dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-013dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-014dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-015dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-016dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-017dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-018dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-019dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-020dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-021dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-022dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-023dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-024dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-025dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-026dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-027dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-028dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-029dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-030dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-031dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-032dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-033dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-034dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-035dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-036dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-037dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-038dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-039dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-041dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-042dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-043dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-044dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-045dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-046dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-047dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-048dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-049dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-050dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-051dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-052dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-053dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-054dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-055dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-056dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-057dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-059dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-060dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-061dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-062dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-063dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-064dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-065dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-066dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-067dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-068dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-069dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-070dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-071dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-072dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-073dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-074dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-075dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-076dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-077dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-078dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-079dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-080dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-081dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-082dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-085dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-086dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-087dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-088dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-089dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-090dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-091dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-094dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-095dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-097dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-098dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-105dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-106dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-107dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-110dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-111dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-112dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-115dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-116dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-117dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-118dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-119dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-120dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-121dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-122dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-124dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-127dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-128dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-129dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-130dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-131dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-132dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-133dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-134dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-135dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-137dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-138dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-139dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-141dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-142dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-143dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-144dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-145dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-146dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-147dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-148dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-149dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-150dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-151dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-152dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-153dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-154dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-155dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-157dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-158dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-159dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-160dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-161dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-162dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-163dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-164dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-165dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-167dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-168dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-169dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-170dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-171dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-172dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-173dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-174dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-175dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-176dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-177dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-178dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-179dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-180dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-181dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-182dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-183dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-184dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-185dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-186dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-187dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-188dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-189dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-190dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-191dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-192dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-193dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-194dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-195dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-196dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-197dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-198dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-199dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-200dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-201dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-202dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-203dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-204dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-206dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-207dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-208dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-209dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-210dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-211dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-212dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-213dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-214dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-215dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-217dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-218dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-219dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-220dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-221dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-222dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-223dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-224dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-225dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-226dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-227dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-228dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-229dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-230dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-231dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-232dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-233dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-234dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-235dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-236dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-237dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-238dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-239dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-240dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-242dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-243dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-244dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-245dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-246dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-247dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-248dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-249dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-250dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-251dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-252dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-253dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-254dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-255dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-256dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-257dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-258dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-259dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-260dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-261dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-262dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-263dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-264dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-265dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-266dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-267dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-268dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-269dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-270dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-271dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-272dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-273dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-274dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-275dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-276dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-277dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-278dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-279dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-280dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-281dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-282dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-283dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-284dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-285dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-286dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-287dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-288dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-289dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-290dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-291dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-292dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-293dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-294dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-295dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-296dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-297dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-298dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-299dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-300dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-301dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-302dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-303dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-304dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-305dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-306dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-307dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-308dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-309dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-310dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-311dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-312dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-313dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-314dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-317dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-318dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-319dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-320dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-321dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-322dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-323dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-324dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-325dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-326dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-327dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-328dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-329dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-330dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-331dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-332dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-333dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-334dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-335dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-336dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-337dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-338dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-339dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-340dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-341dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-342dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-343dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-344dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-346dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-348dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-349dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-351dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-352dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-353dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-354dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-355dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-356dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-357dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-358dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-359dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-360dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-361dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-362dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-364dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-365dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-366dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-367dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-368dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-369dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-370dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-371dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-372dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-373dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-374dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-375dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-376dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-377dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-379dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-380dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-381dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-382dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-383dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-384dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-385dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-386dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-387dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-388dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-389dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-390dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-391dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-392dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-393dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-394dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-395dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-396dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-397dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-398dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-399dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-400dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-401dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-402dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-403dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-404dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-405dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-406dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-407dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-408dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-409dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-410dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-411dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-412dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-413dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-414dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-415dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-416dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-417dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-418dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-419dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-420dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-421dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-422dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-423dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-424dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-425dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-426dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-427dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-428dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-429dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-430dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-431dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-432dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-433dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-434dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-435dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-436dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-437dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-438dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-439dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-440dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-441dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-442dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-444dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-445dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-985dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-986dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-987dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-988dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-989dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-990dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-991dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-992dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-993dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-994dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-995dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-996dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-997dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-998dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15-Speech-2-999dcterms:Date
lp_eu:2008-01-15_SessionDaydcterms:Date
lp_eu:Acţiuni ce trebuie întreprinse prin intermediul aplicaţiilor de teledetecţie instituite în cadrul PAC (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedentedcterms:Date
lp_eu:Cadrul multianual pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012 (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Credit pentru consumatori (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Deschiderea şedinţeidcterms:Date
lp_eu:Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Educaţia adulţilor: niciodată nu este prea târziu să înveţi (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Explicaţii privind votuldcterms:Date
lp_eu:Ordinea de zidcterms:Date
lp_eu:Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Ridicarea şedinţeidcterms:Date
lp_eu:Situaţie alarmantă a deşeurilor în regiunea Campania (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Statutul deputaţilor în Parlamentul European aleşi în Polonia (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Strategie a UE privind drepturile copilului (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Timpul afectat votuluidcterms:Date
lp_eu:Timpul afectat votului (continuare)dcterms:Date
lp_eu:Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)dcterms:Date
lp_eu:Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
member_of_the_bureau; ALDE (2008-01-15--2009-07-13)lpv:beginning
member_of_the_bureau; ALDE (2008-01-15--2008-06-25)lpv:beginning
substitute; Delegation for relations with the Korean Peninsula (2008-01-15--2009-07-13)lpv:beginning
member_of_the_bureau; ALDE (2008-01-15--2009-07-13)lpv:beginning
member; Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Cooperation Committee (2005-10-12--2008-01-15)lpv:end
member; Delegation for relations with the People's Republic of China (2007-03-14--2008-01-15)lpv:end
member; Delegation to the EU-Former Yugoslav Republic of Macedonia Joint Parliamentary Committee (2008-01-14--2008-01-15)lpv:end
substitute; IMCO (2008-01-15--2009-07-13)lpv:beginning
substitute; Delegation for relations with Belarus (2008-01-15--2009-07-13)lpv:beginning
member; ALDE (2008-01-15--2008-06-25)lpv:beginning
member; Delegation for relations with Australia and New Zealand (2007-03-14--2008-01-15)lpv:end
substitute; Delegation for relations with the countries of Central America (2008-01-15--2009-07-13)lpv:beginning
member_of_the_bureau; ALDE (2008-01-15--2008-04-28)lpv:beginning
lp_eu:Şedinţă solemnă - Marele Muftiu din Siriadcterms:Date