Table for the 278 triples with object "2006-04-27"^^xsd:date sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaagentuur (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülesehitusamet (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: I jagu, Euroopa Parlament (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: II jagu, nõukogu (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: III jagu, komisjon (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: IV jagu, Euroopa Kohus (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskus (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: V jagu, kontrollikoda (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: VI jagu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: VII jagu, Regioonide Komitee (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: VIII jagu (A), Euroopa Ombudsman (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: VIII jagu (B), Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kuues, seitsmes, kaheksas ja üheksas Euroopa Arengufond (EAF) (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-004dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-005dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-006dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-007dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-008dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-011dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-012dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-013dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-014dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-015dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-016dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-017dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-018dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-019dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-020dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-021dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-022dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-023dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-024dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-025dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-026dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-027dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-028dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-029dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-030dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-031dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-032dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-033dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-034dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-035dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-037dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-038dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-039dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-040dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-041dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-042dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-043dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-044dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-045dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-046dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-047dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-048dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-049dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-050dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-051dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-052dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-053dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-054dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-055dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-059dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-072dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-073dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-077dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-078dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-081dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-082dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-083dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-084dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-087dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-088dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-089dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-090dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-091dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-092dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-093dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-100dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-101dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-102dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-103dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-122dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-123dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-125dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-126dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-127dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-128dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-132dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-133dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-134dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-137dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-138dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-139dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-140dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-141dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-142dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-143dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-144dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-145dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-146dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-147dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-148dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-149dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-150dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-151dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-152dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-153dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-154dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-155dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-156dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-157dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-158dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-159dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-160dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-161dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-162dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-163dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-164dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-165dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-166dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-167dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-168dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-169dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-170dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-171dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-172dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-173dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-174dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-175dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-176dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-177dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-178dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-179dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-180dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-181dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-182dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-183dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-184dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-185dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-186dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-187dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-188dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-189dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-190dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-191dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-192dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-193dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-194dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-195dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-196dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-197dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-198dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-199dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-200dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-201dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-202dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-203dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-204dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-205dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-206dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27-Speech-4-215dcterms:Date
lp_eu:2006-04-27_SessionDaydcterms:Date
lp_eu:Akvakultuurloomade ja akvakultuuritoodete loomatervishoiunõuded (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Ameerika Troopikatuunide Komisjoni tugevdamise konventsioon (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika tugevdatud partnerlus (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:EÜ ja Mauritaania Islamivabariigi merekalapüügialane koostöökokkulepe (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Hääletuseddcterms:Date
lp_eu:Istungi algusdcterms:Date
lp_eu:Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Istungjärgu vaheaegdcterms:Date
lp_eu:Järgmiste istungite ajakava (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Klorofluorosüsivesinike kvootide määramine uute liikmesriikide suhtes (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Konkurentsieeskirjad põllumajandustoodete ja saaduste tootmise ja nendega kauplemise suhtes (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Kulutused veterinaaria valdkonnas (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Liiklusohutus: kõigile suunatud süsteem "eCall" (arutelu)dcterms:Date
lp_eu:Liiklusohutus: kõigile suunatud süsteem "eCall" (hääletus)dcterms:Date
_:MEPs_in_ItalianParliament_ParliamentaryGroup.ttl.gz3lpv:end
_:MEPs_in_ItalianParliament_ParliamentaryGroup.ttl.gz33lpv:end
_:MEPs_in_ItalianParliament_ParliamentaryGroup.ttl.gz36lpv:end
_:MEPs_in_ItalianParliament_ParliamentaryGroup.ttl.gz39lpv:end
_:MEPs_in_ItalianParliament_ParliamentaryGroup.ttl.gz41lpv:end
_:MEPs_in_ItalianParliament_ParliamentaryGroup.ttl.gz42lpv:end
_:MEPs_in_ItalianParliament_ParliamentaryGroup.ttl.gz43lpv:end
_:MEPs_in_ItalianParliament_ParliamentaryGroup.ttl.gz46lpv:end
lp_eu:Majanduslike huvide deklaratsioon (vaata protokoll)dcterms:Date
lp_eu:Mitmekeelsuse ja keeleõppe edendamine Euroopa Liidus (arutelu)dcterms:Date
lp_eu:Mitmekeelsuse ja keeleõppe edendamine Euroopa Liidus (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Paranduseelarve nr 1/2006 projekt (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Parlamendi koosseis (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Parlamentidevahelise delegatsiooni D14 nimetamine (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Privileegide ja immuniteetide protokolli muutmine (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Selgitused hääletuse kohtadcterms:Date
lp_eu:Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Teatud dokumente puudutavad otsused (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:UNESCO kultuurilise väljenduse mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Uuendustegevusele antav riigiabi (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Varahaldus (hääletus)dcterms:Date
member; Delegation for relations with the Mashreq countries (2004-09-15--2006-04-27)lpv:end
member; Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union (including Libya) (2004-09-15--2006-04-27)lpv:end
unknown; Alleanza Popolare - Unione Democratici per l'Europa (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
member; EUL/NGL (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
substitute; JURI (2004-07-21--2006-04-27)lpv:end
member_of_the_bureau; ALDE (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
member; PES (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
member; Delegation to the EU-Former Yugoslav Republic of Macedonia Joint Parliamentary Committee (2004-09-15--2006-04-27)lpv:end
member; ECON (2004-07-21--2006-04-27)lpv:end
member; NA (2006-04-27--2006-11-07)lpv:beginning
unknown; Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
member; ALDE (2005-11-15--2006-04-27)lpv:end
member; AFET (2004-07-21--2006-04-27)lpv:end
member; NA (2006-04-27--2006-11-07)lpv:beginning
member; NA (2006-04-27--2006-12-12)lpv:beginning
unknown; Italia dei Valori (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
unknown; Democratici di Sinistra (2004-07-29--2006-04-27)lpv:end
member; ALDE (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
member; SEDE (2004-09-13--2006-04-27)lpv:end
substitute; Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union (including Libya) (2004-09-15--2006-04-27)lpv:end
substitute; LIBE (2004-07-22--2006-04-27)lpv:end
substitute; Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee (2004-09-15--2006-04-27)lpv:end
member; ECON (2004-09-16--2006-04-27)lpv:end
substitute; AFET (2005-06-07--2006-04-27)lpv:end
member; ECON (2004-07-21--2006-04-27)lpv:end
member; PES (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
member; Conference of Delegation Chairs (2004-09-22--2006-04-27)lpv:end
substitute; LIBE (2004-07-22--2006-04-27)lpv:end
unknown; Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
member; CONT (2004-07-21--2006-04-27)lpv:end
substitute; Delegation for relations with Belarus (2004-09-15--2006-04-27)lpv:end
vice-chair; EPP-ED (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
member; ITRE (2004-07-21--2006-04-27)lpv:end
member; Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan and EU-Uzbekistan Parliamentary Cooperation Committees, and for relations with Tajikistan, Turkmenistan and Mongolia (2004-09-15--2006-04-27)lpv:end
unknown; La Margherita (2005-11-15--2006-04-27)lpv:end
chair; Delegation for relations with South Africa (2004-09-21--2006-04-27)lpv:end
member; ECON (2004-07-21--2006-04-27)lpv:end
substitute; Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union (including Libya) (2004-09-16--2006-04-27)lpv:end
member; Delegation to the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly (2004-09-15--2006-04-27)lpv:end
substitute; Delegation to the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly (2004-09-16--2006-04-27)lpv:end
substitute; BUDG (2004-07-22--2006-04-27)lpv:end
member; LIBE (2005-12-12--2006-04-27)lpv:end
member; Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan and EU-Uzbekistan Parliamentary Cooperation Committees, and for relations with Tajikistan, Turkmenistan and Mongolia (2004-09-15--2006-04-27)lpv:end
member; TRAN (2004-07-21--2006-04-27)lpv:end
substitute; Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union (including Libya) (2004-09-15--2006-04-27)lpv:end
member; ALDE (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
member; PECH (2004-07-21--2006-04-27)lpv:end
member; JURI (2004-07-21--2006-04-27)lpv:end
unknown; Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
unknown; La Margherita (2004-09-20--2006-04-27)lpv:end
member; EPP-ED (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
unknown; Democratici di Sinistra (2004-07-21--2006-04-27)lpv:end
unknown; Lista Emma Bonino (2004-07-20--2006-04-27)lpv:end
member; Conference of Delegation Chairs (2004-09-22--2006-04-27)lpv:end
substitute; DROI (2004-09-13--2006-04-27)lpv:end
substitute; IMCO (2004-07-21--2006-04-27)lpv:end
substitute; Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee (2004-09-15--2006-04-27)lpv:end
chair; Delegation for relations with Mercosur (2004-09-21--2006-04-27)lpv:end
member_of_the_bureau; EPP-ED (2004-08-31--2006-04-27)lpv:end
substitute; Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union (including Libya) (2004-09-15--2006-04-27)lpv:end
substitute; AGRI (2004-07-22--2006-04-27)lpv:end
member; NA (2006-04-27--2006-12-12)lpv:beginning
vice-chair; Delegation for relations with the Mashreq countries (2004-09-20--2006-04-27)lpv:end
member; INTA (2005-06-07--2006-04-27)lpv:end
lp_eu:Ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Üleminek analoogringhäälingult digitaalringhäälingule: võimalus Euroopa audiovisuaalpoliitika ja kultuurilise mitmekesisuse jaoks (hääletus)dcterms:Date