Table for the 180 triples with object "2006-03-23"^^xsd:date sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-008dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-009dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-010dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-011dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-012dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-013dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-014dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-015dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-016dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-017dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-018dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-019dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-020dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-021dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-022dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-023dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-024dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-025dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-026dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-027dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-028dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-029dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-031dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-032dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-033dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-034dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-035dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-036dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-037dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-038dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-039dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-040dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-041dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-042dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-043dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-044dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-045dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-046dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-047dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-048dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-049dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-050dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-051dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-052dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-053dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-054dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-055dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-057dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-058dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-059dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-060dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-061dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-062dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-063dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-064dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-065dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-066dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-067dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-068dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-069dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-070dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-071dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-072dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-073dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-074dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-075dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-076dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-083dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-089dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-090dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-091dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-093dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-094dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-095dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-099dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-103dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-104dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-108dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-110dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-111dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-112dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-115dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-116dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-117dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-118dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-120dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-121dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-122dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-123dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-124dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-126dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-127dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-128dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-129dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-131dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-133dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-134dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-135dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-136dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-137dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-138dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-139dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-140dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-141dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-142dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-143dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-144dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-145dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-146dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-147dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-148dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-149dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-150dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-151dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-152dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-153dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-154dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-155dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-156dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-157dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-158dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-159dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-160dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-161dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-162dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-163dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-164dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-165dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-166dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-167dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-168dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-169dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-170dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-171dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-172dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-173dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-174dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-175dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-176dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-177dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-178dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-179dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-180dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-181dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-182dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-188dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23-Speech-4-200dcterms:Date
lp_eu:2006-03-23_SessionDaydcterms:Date
lp_eu:Cotonou kokkuleppe muutmine ja kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) rahastamise kinnitamine (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Demograafilised väljakutsed ja põlvkondadevaheline solidaarsus (arutelu)dcterms:Date
lp_eu:Demograafilised väljakutsed ja põlvkondadevaheline solidaarsus (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Energia varustuskindlus Euroopa Liidus (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Esitatud dokumendid (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Euroopa lepinguõigus ja ühenduse õigustiku läbivaatamine: tulevikuplaanid (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Euroopa tasandi erakonnad (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:EÜ-Taani leping kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:EÜ-Taani leping tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kätteandmine kohta (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Fraktsioonide koosseis (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Hääletuse kohta selgituste andminedcterms:Date
lp_eu:Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Hääletuseddcterms:Date
lp_eu:Iisraeli Riigiga sõlmitud Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu laienemisjärgne protokoll (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Istungi algusdcterms:Date
lp_eu:Istungjärgu vaheaegdcterms:Date
lp_eu:Juriidilised kutsealad ja üldine huvi toimiva õigussüsteemi vastu (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Järgmise osaistungjärgu ajakava (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Kriteeriumid Euroopa Liidu rahutagamisoperatsioonideks, eriti Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Majanduskoostöö lepingute mõju arengule (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Mootorsõidukite kohanduvate esitulede süsteemi (AFS) nõuetele vastavaks tunnistamine (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Parlamendi koosseis (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Puudust kannatavatele kodanikele suunatud Euroopa toiduabiprogrammi ellu viivate tunnustatud heategevusasutuste varustamine (kirjalik deklaratsioon) (vt protokoll)dcterms:Date
lp_eu:Päevakord (vt protokoll)dcterms:Date
lp_eu:Sõiduautode ja nende haagiste rattad (EMÜ/ÜRO projekt) (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Teatud dokumente puudutavad otsused (vaata protokolli)dcterms:Date
lp_eu:Toiduks mittekasutatavate põllukultuuride edendamine (arutelu)dcterms:Date
lp_eu:Toiduks mittekasutatavate põllukultuuride edendamine (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:Valimistejärgne poliitiline olukord Valgevenes (arutelu)dcterms:Date
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused (hääletus)dcterms:Date