Table for the 170 triples with object "2000-09-20"^^xsd:date sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-004dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-007dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-008dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-009dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-010dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-011dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-012dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-013dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-014dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-015dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-016dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-017dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-018dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-019dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-020dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-021dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-022dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-023dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-025dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-026dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-027dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-028dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-029dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-030dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-031dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-033dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-034dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-035dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-036dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-037dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-038dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-039dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-040dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-041dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-042dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-043dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-044dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-045dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-046dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-047dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-048dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-049dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-050dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-052dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-053dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-054dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-055dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-056dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-057dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-058dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-059dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-060dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-062dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-063dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-064dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-065dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-066dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-067dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-068dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-069dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-070dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-071dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-072dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-073dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-076dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-077dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-078dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-079dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-080dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-081dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-082dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-083dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-084dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-085dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-086dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-087dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-088dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-089dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-090dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-091dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-092dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-093dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-094dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-095dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-097dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-098dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-099dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-100dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-101dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-102dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-103dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-104dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-106dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-107dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-108dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-109dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-110dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-113dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-114dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-115dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-116dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-117dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-118dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-120dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-121dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-122dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-123dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-124dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-125dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-126dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-127dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-128dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-129dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-132dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-133dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-134dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-135dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-136dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-137dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-138dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-139dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-140dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-141dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-142dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-143dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-144dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-145dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-146dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-148dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-149dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-150dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-151dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-152dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-153dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-154dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-155dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-156dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-157dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-158dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-159dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-160dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-161dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-162dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-163dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-164dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-165dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-166dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-167dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20-Speech-3-168dcterms:Date
lp_eu:2000-09-20_SessionDaydcterms:Date
lp_eu:Bevarelse og bæredygtig forvaltning af tropiske skove og andre skove i udviklingslandenedcterms:Date
lp_eu:Dagsordendcterms:Date
lp_eu:Eurodacdcterms:Date
lp_eu:Foranstaltninger som følge af oliekrisen og stigningen i olieprisernedcterms:Date
lp_eu:Genoptagelse af sessionendcterms:Date
lp_eu:Godkendelse af protokollen fra foregående mødedcterms:Date
lp_eu:Konkurrencereglerdcterms:Date
lp_eu:Miljøaspektet i udviklingslandenes udviklingsprocesdcterms:Date
lp_eu:Oprettelse af et sekretariat for de fælles tilsyns-/kontrolorganerdcterms:Date
lp_eu:Ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukterdcterms:Date
lp_eu:Retternes kompetence i borgerlige sager, herunder handelssagerdcterms:Date
lp_eu:Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsudstyrdcterms:Date
lp_eu:Udviklingssamarbejde: komplementariteten mellem Fællesskabets og medlemsstaternes politikdcterms:Date
member; Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs (2000-09-20--2002-01-14)lpv:beginning
member; UEN (1999-07-22--2000-09-20)lpv:end
treasurer; UEN (1999-07-20--2000-09-20)lpv:end
member; UEN (1999-07-20--2000-09-20)lpv:end
member; UEN (1999-07-22--2000-09-20)lpv:end
member; UEN (1999-07-20--2000-09-20)lpv:end
member; AFCO (2000-09-20--2002-01-14)lpv:beginning