Table for the 251 triples with object "2000-09-07"^^xsd:date sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-002dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-003dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-004dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-005dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-006dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-007dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-008dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-010dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-011dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-012dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-013dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-014dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-015dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-016dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-017dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-018dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-019dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-020dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-021dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-022dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-023dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-024dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-025dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-026dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-027dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-028dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-029dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-030dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-031dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-032dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-033dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-034dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-035dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-036dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-037dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-038dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-039dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-040dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-041dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-042dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-043dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-044dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-045dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-046dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-047dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-048dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-049dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-050dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-051dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-052dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-053dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-054dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-056dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-057dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-058dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-059dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-060dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-061dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-062dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-063dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-064dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-065dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-066dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-067dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-068dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-069dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-070dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-071dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-072dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-073dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-074dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-075dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-076dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-077dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-078dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-079dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-080dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-081dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-082dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-083dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-084dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-085dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-086dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-087dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-088dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-089dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-090dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-091dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-092dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-093dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-094dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-095dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-096dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-097dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-098dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-099dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-100dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-101dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-102dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-103dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-104dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-105dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-106dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-107dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-108dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-109dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-110dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-111dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-112dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-113dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-114dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-115dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-116dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-117dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-118dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-119dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-120dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-121dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-122dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-123dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-124dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-125dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-126dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-128dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-130dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-132dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-133dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-134dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-135dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-136dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-137dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-138dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-139dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-140dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-141dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-142dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-143dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-144dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-145dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-146dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-147dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-149dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-150dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-151dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-152dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-153dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-154dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-155dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-156dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-157dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-159dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-160dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-161dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-162dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-163dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-164dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-165dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-166dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-167dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-168dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-169dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-170dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-171dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-172dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-173dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-174dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-175dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-176dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-177dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-178dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-179dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-180dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-181dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-182dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-183dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-184dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-185dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-186dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-187dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-188dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-189dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-190dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-191dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-192dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-193dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-194dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-195dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-196dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-197dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-198dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-199dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-201dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-202dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-203dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-204dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-205dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-206dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-207dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-208dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-209dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-210dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-211dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-212dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-214dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-215dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-216dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-217dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-218dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-219dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-220dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-221dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-222dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-223dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-224dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-225dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-226dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-227dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-228dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-229dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-231dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-232dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-233dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-234dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-235dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-236dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-237dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-238dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-239dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-240dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07-Speech-4-241dcterms:Date
lp_eu:2000-09-07_SessionDaydcterms:Date
lp_eu:AFSTEMNINGdcterms:Date
lp_eu:Burundidcterms:Date
lp_eu:DEBATT OM AKTUELLA OCH BRÅDSKANDE FRÅGORdcterms:Date
lp_eu:Idrottdcterms:Date
lp_eu:Justering av protokollet från föregående sammanträdedcterms:Date
lp_eu:Mensenrechtendcterms:Date
lp_eu:Situationen på Fiji-øerne efter statskuppetdcterms:Date
lp_eu:Skovbrande i Europadcterms:Date
lp_eu:Temelínin ydinvoimaladcterms:Date
lp_eu:Ydinsukellusveneonnettomuudetdcterms:Date
unknown; Sozialdemokratische Partei Deutschlands (1999-07-20--2000-09-07)lpv:end
member; Delegation for relations with Israel (1999-10-06--2000-09-07)lpv:end
member; Committee on Industry, External Trade, Research and Energy (1999-07-21--2000-09-07)lpv:end
member; Temporary committee on the Echelon interception system (2000-07-06--2000-09-07)lpv:end
substitute; Committee on Industry, External Trade, Research and Energy (2000-09-07--2002-01-14)lpv:beginning
vice-chair; Delegation for relations with the People's Republic of China (1999-07-22--2000-09-07)lpv:end
member; PES (1999-07-20--2000-09-07)lpv:end
member; Committee on Regional Policy, Transport and Tourism (1999-07-21--2000-09-07)lpv:end
member; Delegation for relations with South-east Europe (2000-09-07--2002-01-14)lpv:beginning
substitute; Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy (1999-07-22--2000-09-07)lpv:end