Table for the 3 triples with object "Punkten är härmed avslutad. Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 12.00."@sv sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-11-17-Speech-1-203lpv:translated text
lp_eu:2008-11-17-Speech-1-211lpv:translated text
lp_eu:2008-11-17-Speech-1-218lpv:translated text