Table for the 2 triples with object "Jag vill uppmana mina kolleger att stödja detta förslag, vilket förhoppningsvis kommer att uppmuntra den slovakiska regeringen och det slovakiska inrikesministeriet att omvärdera den ståndpunkt som intagits av ministern när det gäller grundläggande värden och rättigheter inom Europeiska unionen. Den slovakiska regeringen har degraderat ordföranden för polisförbundet och har ensidigt tillkännagivit att man inte längre erkänner detta organ som förhandlingspartner. Regeringen har också hotat med disciplinära åtgärder mot polismän som deltar i någon som helst sorts protest för att uppnå bättre levnads- eller arbetsförhållanden. Mina damer och herrar, talman Borrell! Slovakien anslöt sig till Europeiska unionen 2004, bland annat för att man uppfattar EU som garant för grundläggande rättigheter och värden. Jag ber er därför att vi, som ledamöter av Europaparlamentet, visar vår respekt för dessa rättigheters och skyldigheters bindande natur."@sv sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2005-11-30-Speech-3-018lpv:translated text
lp_eu:2005-11-30-Speech-3-018lpv:translated text