Table for the 2 triples with object "Herr talman! Jag har en ordningsfråga. Jag har informerats om att ni har strukit två namn från begäran om misstroendeförklaring. Det är namnen på två ledamöter från min grupp – Antonio Mussa och Francesco Turchi – som tyvärr inte är här i dag. Jag såg dem skriva på handlingen i denna kammare och skulle vilja veta varför de underskrifterna har strukits."@sv sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2004-04-20-Speech-2-090lpv:translated text
lp_eu:2004-04-20-Speech-2-090lpv:translated text