Table for the 56 triples with object "Debatten är härmed avslutad. Omröstningen kommer att äga rum i morgon."@sv sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2006-11-15-Speech-3-294lpv:translated text
lp_eu:2006-11-15-Speech-3-304lpv:translated text
lp_eu:2006-11-15-Speech-3-318lpv:translated text
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-148lpv:translated text
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-235lpv:translated text
lp_eu:2007-01-17-Speech-3-250lpv:translated text
lp_eu:2007-05-09-Speech-3-126lpv:translated text
lp_eu:2007-05-09-Speech-3-147lpv:translated text
lp_eu:2007-05-09-Speech-3-197lpv:translated text
lp_eu:2007-06-06-Speech-3-175lpv:translated text
lp_eu:2007-06-20-Speech-3-361lpv:translated text
lp_eu:2007-06-20-Speech-3-375lpv:translated text
lp_eu:2007-06-20-Speech-3-391lpv:translated text
lp_eu:2007-06-20-Speech-3-409lpv:translated text
lp_eu:2007-09-04-Speech-2-189lpv:translated text
lp_eu:2007-09-04-Speech-2-217lpv:translated text
lp_eu:2007-09-04-Speech-2-357lpv:translated text
lp_eu:2007-09-04-Speech-2-386lpv:translated text
lp_eu:2007-10-24-Speech-3-481lpv:translated text
lp_eu:2007-10-24-Speech-3-495lpv:translated text
lp_eu:2007-10-24-Speech-3-504lpv:translated text
lp_eu:2007-10-24-Speech-3-515lpv:translated text
lp_eu:2007-11-28-Speech-3-218lpv:translated text
lp_eu:2007-12-10-Speech-1-084lpv:translated text
lp_eu:2008-01-14-Speech-1-098lpv:translated text
lp_eu:2008-01-14-Speech-1-166lpv:translated text
lp_eu:2008-04-22-Speech-2-329lpv:translated text
lp_eu:2008-04-23-Speech-3-267lpv:translated text
lp_eu:2008-05-20-Speech-2-494lpv:translated text
lp_eu:2008-09-03-Speech-3-057lpv:translated text
lp_eu:2008-09-22-Speech-1-154lpv:translated text
lp_eu:2008-09-22-Speech-1-162lpv:translated text
lp_eu:2008-09-22-Speech-1-177lpv:translated text
lp_eu:2008-09-22-Speech-1-182lpv:translated text
lp_eu:2008-09-22-Speech-1-189lpv:translated text
lp_eu:2008-09-22-Speech-1-196lpv:translated text
lp_eu:2008-09-22-Speech-1-203lpv:translated text
lp_eu:2008-09-23-Speech-2-407lpv:translated text
lp_eu:2008-09-23-Speech-2-444lpv:translated text
lp_eu:2008-11-18-Speech-2-405lpv:translated text
lp_eu:2008-11-18-Speech-2-414lpv:translated text
lp_eu:2009-01-13-Speech-2-293lpv:translated text
lp_eu:2009-01-13-Speech-2-400lpv:translated text
lp_eu:2009-01-13-Speech-2-416lpv:translated text
lp_eu:2009-02-18-Speech-3-243lpv:translated text
lp_eu:2009-02-18-Speech-3-261lpv:translated text
lp_eu:2009-03-09-Speech-1-182lpv:translated text
lp_eu:2009-04-01-Speech-3-258lpv:translated text
lp_eu:2009-12-14-Speech-1-200lpv:translated text
lp_eu:2010-03-08-Speech-1-107lpv:translated text
lp_eu:2010-05-05-Speech-3-629lpv:translated text
lp_eu:2010-05-05-Speech-3-639lpv:translated text
lp_eu:2010-10-06-Speech-3-216lpv:translated text
lp_eu:2010-10-06-Speech-3-269lpv:translated text
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-579lpv:translated text
lp_eu:2011-02-17-Speech-4-461-000lpv:translated text