Table for the 4 triples with object "Debatten är härmed avslutad. Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 11.00."@sv sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2007-03-28-Speech-3-214lpv:translated text
lp_eu:2007-05-09-Speech-3-108lpv:translated text
lp_eu:2008-05-07-Speech-3-253lpv:translated text
lp_eu:2008-09-02-Speech-2-426lpv:translated text