Table for the 18 triples with object "Debatten är avslutad. Omröstningen kommer att äga rum på torsdag kl. 12.00."@sv sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2004-04-20-Speech-2-478lpv:translated text
lp_eu:2005-06-06-Speech-1-164lpv:translated text
lp_eu:2005-06-08-Speech-3-311lpv:translated text
lp_eu:2005-06-08-Speech-3-339lpv:translated text
lp_eu:2005-06-22-Speech-3-142lpv:translated text
lp_eu:2005-06-22-Speech-3-151lpv:translated text
lp_eu:2005-06-22-Speech-3-167lpv:translated text
lp_eu:2005-06-22-Speech-3-190lpv:translated text
lp_eu:2005-07-06-Speech-3-441lpv:translated text
lp_eu:2005-07-06-Speech-3-464lpv:translated text
lp_eu:2005-09-07-Speech-3-318lpv:translated text
lp_eu:2006-01-17-Speech-2-308lpv:translated text
lp_eu:2006-01-18-Speech-3-448lpv:translated text
lp_eu:2006-04-03-Speech-1-093lpv:translated text
lp_eu:2006-05-17-Speech-3-207lpv:translated text
lp_eu:2006-07-03-Speech-1-068lpv:translated text
lp_eu:2006-07-03-Speech-1-111lpv:translated text
lp_eu:2006-09-04-Speech-1-156lpv:translated text