Table for the 65 triples with object "Debatten är avslutad. Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 12.00."@sv sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2002-03-11-Speech-1-126lpv:translated text
lp_eu:2002-03-12-Speech-2-127lpv:translated text
lp_eu:2002-04-08-Speech-1-117lpv:translated text
lp_eu:2002-04-08-Speech-1-134lpv:translated text
lp_eu:2002-05-15-Speech-3-308lpv:translated text
lp_eu:2002-05-15-Speech-3-322lpv:translated text
lp_eu:2002-05-15-Speech-3-329lpv:translated text
lp_eu:2002-07-02-Speech-2-294lpv:translated text
lp_eu:2002-07-02-Speech-2-304lpv:translated text
lp_eu:2002-07-03-Speech-3-199lpv:translated text
lp_eu:2002-07-03-Speech-3-286lpv:translated text
lp_eu:2002-09-04-Speech-3-258lpv:translated text
lp_eu:2002-09-23-Speech-1-052lpv:translated text
lp_eu:2002-09-23-Speech-1-073lpv:translated text
lp_eu:2002-09-23-Speech-1-106lpv:translated text
lp_eu:2002-10-22-Speech-2-246lpv:translated text
lp_eu:2002-10-22-Speech-2-259lpv:translated text
lp_eu:2002-10-22-Speech-2-287lpv:translated text
lp_eu:2003-11-18-Speech-2-137lpv:translated text
lp_eu:2003-11-19-Speech-3-192lpv:translated text
lp_eu:2003-11-19-Speech-3-287lpv:translated text
lp_eu:2004-01-14-Speech-3-299lpv:translated text
lp_eu:2004-03-08-Speech-1-107lpv:spoken text
lp_eu:2004-04-19-Speech-1-107lpv:translated text
lp_eu:2004-04-19-Speech-1-116lpv:translated text
lp_eu:2004-04-19-Speech-1-176lpv:spoken text
lp_eu:2004-04-20-Speech-2-299lpv:translated text
lp_eu:2004-04-20-Speech-2-305lpv:translated text
lp_eu:2004-04-20-Speech-2-314lpv:translated text
lp_eu:2005-02-21-Speech-1-154lpv:translated text
lp_eu:2005-02-21-Speech-1-167lpv:translated text
lp_eu:2005-03-08-Speech-2-076lpv:translated text
lp_eu:2005-04-12-Speech-2-222lpv:translated text
lp_eu:2005-04-13-Speech-3-289lpv:translated text
lp_eu:2005-06-08-Speech-3-327lpv:translated text
lp_eu:2005-09-06-Speech-2-330lpv:translated text
lp_eu:2005-09-06-Speech-2-338lpv:translated text
lp_eu:2005-09-26-Speech-1-131lpv:translated text
lp_eu:2005-10-25-Speech-2-326lpv:translated text
lp_eu:2005-12-12-Speech-1-066lpv:translated text
lp_eu:2005-12-12-Speech-1-088lpv:translated text
lp_eu:2005-12-12-Speech-1-120lpv:translated text
lp_eu:2006-04-03-Speech-1-113lpv:translated text
lp_eu:2006-04-03-Speech-1-133lpv:translated text
lp_eu:2006-04-03-Speech-1-195lpv:translated text
lp_eu:2006-04-06-Speech-4-022lpv:translated text
lp_eu:2006-07-03-Speech-1-151lpv:translated text
lp_eu:2006-07-03-Speech-1-163lpv:translated text
lp_eu:2006-07-03-Speech-1-172lpv:translated text
lp_eu:2006-07-05-Speech-3-332lpv:translated text
lp_eu:2006-07-05-Speech-3-367lpv:translated text
lp_eu:2006-09-06-Speech-3-360lpv:translated text
lp_eu:2006-09-06-Speech-3-381lpv:translated text
lp_eu:2006-09-06-Speech-3-391lpv:translated text
lp_eu:2006-09-27-Speech-3-299lpv:translated text
lp_eu:2006-09-27-Speech-3-334lpv:translated text
lp_eu:2006-10-23-Speech-1-131lpv:translated text
lp_eu:2007-02-12-Speech-1-155lpv:translated text
lp_eu:2007-03-15-Speech-4-039lpv:translated text
lp_eu:2007-04-25-Speech-3-466lpv:translated text
lp_eu:2007-04-26-Speech-4-040lpv:translated text
lp_eu:2007-05-23-Speech-3-100lpv:translated text
lp_eu:2007-06-19-Speech-2-449lpv:translated text
lp_eu:2008-06-16-Speech-1-191lpv:translated text
lp_eu:2009-04-23-Speech-4-504lpv:translated text