Table for the 2 triples with object "Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön"@sv sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljöndcterms:Title
lp_eu:Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljöndcterms:Title