Table for the 2 triples with object ". Självklart. Detta är en sak som vi koncentrerar oss på. Jag sa nog inte så mycket om det i mitt svar. Vi måste använda våra resurser på bästa möjliga sätt. Den tillgängliga biomassan, vind- och vattenkraften kommer så klart inte att räcka. Vi kommer fortfarande att behöva köpa energi från Ryssland och OPEC-länderna. Men mitt svar i dag är att vi alla måste göra vår läxa på hemmaplan, för det är det enda sätt som vi kan uppnå vårt mål på."@sv sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2006-05-16-Speech-2-324lpv:translated text
lp_eu:2006-05-16-Speech-2-324lpv:translated text