Table for the 13 triples with object "Ta razprava je končana. Glasovanje bo potekalo jutri."@sl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2007-09-04-Speech-2-189lpv:translated text
lp_eu:2007-09-04-Speech-2-217lpv:translated text
lp_eu:2007-09-04-Speech-2-357lpv:translated text
lp_eu:2007-09-04-Speech-2-386lpv:translated text
lp_eu:2007-10-24-Speech-3-481lpv:translated text
lp_eu:2007-10-24-Speech-3-495lpv:translated text
lp_eu:2007-10-24-Speech-3-504lpv:translated text
lp_eu:2007-10-24-Speech-3-515lpv:translated text
lp_eu:2007-11-28-Speech-3-218lpv:translated text
lp_eu:2008-04-22-Speech-2-329lpv:translated text
lp_eu:2008-04-23-Speech-3-267lpv:translated text
lp_eu:2008-05-20-Speech-2-494lpv:translated text
lp_eu:2008-05-20-Speech-2-529lpv:translated text