Table for the 3 triples with object "S tem smo zaključili s to točko. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12.00."@sl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-11-17-Speech-1-203lpv:translated text
lp_eu:2008-11-17-Speech-1-211lpv:translated text
lp_eu:2008-11-17-Speech-1-218lpv:translated text