Table for the 2 triples with object "Razprava je končana. Glasovanje bo potekalo ob 12.00."@sl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2007-09-06-Speech-4-040lpv:translated text
lp_eu:2009-03-26-Speech-4-038lpv:translated text