Table for the 2 triples with object "Gospod predsednik, tudi jaz čestitam gospodu Florenzu za poročilo. Poročilo mora temeljiti na znanstvenih ugotovitvah pristojnega odbora ZN in poudarjati potrebo po boljšem obveščanju državljanov. Vendar, gospe in gospodje, gospod komisar, preidimo od ugotovitev k dejanjem. Naše politike moramo prilagoditi ukrepom, ki jih predlaga znanost. Potrebujemo čistejša goriva in čistejše avtomobile. Gospod komisar, vemo za vaš boj, tudi v Komisiji, proti lobijem in interesom, ki ogrožajo prizadevanja EU, da bi bila v boju proti podnebnim spremembam vodilna na svetu. Velika večina Evropskega parlamenta vas pri tem podpira. Podprla bo ambicioznejše prizadevanje Komisije in vlad, ker sta človeško življenje in varstvo okolja veliko pomembnejša kot interesi nekaterih poslovnih krogov."@sl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-05-21-Speech-3-034lpv:translated text
lp_eu:2008-05-21-Speech-3-034lpv:translated text