Table for the 2 triples with object "Gospa predsednica, gospe in gospodje, ne dvomim, da si gospod Cappato, s katerim se že dolgo časa dobro razumeva, zelo prizadeva, da bi prispeval k boju proti drogam v svetu in pomagal nesrečnim mladim in starejšim ljudem, ki so na robu preživetja in ki jim je mogoče pomagati z zdravili. Vendar se žal z njim ne morem strinjati. Na žalost je moje stališče drugačno. Verjamem, da problem izvira iz dejstva, da njegov predlog zadeva Afganistan, državo, v kateri negotovost ne bi mogla biti večja. Da, Irak je mogoče manj varen, vendar Afganistan ni kraj, ki bi bil primeren za to, da začnemo v njem prepričevati kmete, naj opustijo za njih zelo donosno gojenje maka in začnejo gojiti bolj zakonite poljščine, ki so bolj v skladu s Staro zavezo in civiliziranimi načini kmetovanja, ki jih vsi poznamo. Poročilo jasno navaja, da največja količina drog na svetu, približno polovica, prihaja iz Afganistana in da je pridelovanje opija v Afganistanu nezakonito. Kljub temu Afganistan predstavlja vir polovice surovin zaradi katerih umrejo naši mladi ljudje ali postanejo plen prekupčevalcev s prepovedanimi drogami, ki jih, kot vemo, vpeljejo v svet drog, kar škoduje njim in celotni družbi. Menim, da za vse prekupčevalce s prepovedanimi drogami, med katere po mojem mnenju spadajo tudi in predvsem afganistanski kmetje, obstaja le eno učinkovito orožje. Ker jih nismo sposobni nadzorovati in spremljati, je edini način boja proti drogam preprečevanje in to tako, da se čim bolj zmanjša pridelava opija. Zato se skupina PPE-DE ne strinja s tem delom poročila gospoda Cappata in mislim, da mora biti to, kar zdaj govorim, jasno vsem, ne glede na jutrišnji rezultat."@sl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2007-10-24-Speech-3-465lpv:translated text
lp_eu:2007-10-24-Speech-3-465lpv:translated text