Table for the 8 triples with object "− Razprava je končana. Glasovanje bo potekalo jutri."@sl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-06-04-Speech-3-191lpv:translated text
lp_eu:2008-06-04-Speech-3-205lpv:translated text
lp_eu:2008-06-04-Speech-3-224lpv:translated text
lp_eu:2008-07-07-Speech-1-192lpv:translated text
lp_eu:2008-07-07-Speech-1-234lpv:translated text
lp_eu:2008-09-01-Speech-1-085lpv:translated text
lp_eu:2008-09-01-Speech-1-100lpv:translated text
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-655lpv:translated text