Table for the 4 triples with object "Týmto uzatváram tento bod rokovania. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod."@sk sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-11-17-Speech-1-203lpv:translated text
lp_eu:2008-11-17-Speech-1-211lpv:translated text
lp_eu:2008-11-17-Speech-1-218lpv:translated text
lp_eu:2009-04-22-Speech-3-476lpv:translated text