Table for the 9 triples with object "Rozprava sa skončila. Hlasovanie sa uskutoční na konci rozpravy."@sk sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-03-13-Speech-4-199lpv:translated text
lp_eu:2008-03-13-Speech-4-217lpv:translated text
lp_eu:2008-05-22-Speech-4-178lpv:translated text
lp_eu:2008-05-22-Speech-4-223lpv:translated text
lp_eu:2008-06-19-Speech-4-157lpv:translated text
lp_eu:2008-06-19-Speech-4-173lpv:translated text
lp_eu:2008-06-19-Speech-4-195lpv:translated text
lp_eu:2008-07-10-Speech-4-276lpv:translated text
lp_eu:2008-07-10-Speech-4-292lpv:translated text