Table for the 2 triples with object "Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere): consultaţi procesul-verbal"@ro sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje) : vidi zapisnikdcterms:Title
lp_eu:Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje): vidi zapisnikdcterms:Title