Table for the 10 triples with object "Zamykam debatę. Głosowanie odbędzie się we wtorek o godz. 12.00."@pl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2005-03-07-Speech-1-136lpv:spoken text
lp_eu:2005-03-07-Speech-1-146lpv:spoken text
lp_eu:2005-12-12-Speech-1-172lpv:spoken text
lp_eu:2006-06-12-Speech-1-150lpv:spoken text
lp_eu:2006-06-12-Speech-1-176lpv:spoken text
lp_eu:2006-10-23-Speech-1-143lpv:spoken text
lp_eu:2007-03-12-Speech-1-115lpv:spoken text
lp_eu:2007-04-23-Speech-1-200lpv:spoken text
lp_eu:2007-04-23-Speech-1-209lpv:spoken text
lp_eu:2007-04-23-Speech-1-227lpv:spoken text