Table for the 2 triples with object "Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (debata)"@pl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale („Roma II”) (dezbatere)dcterms:Title
lp_eu:Legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) (dezbatere)dcterms:Title