Table for the 22 triples with object "Kolejnym punktem porządku dziennego jest głosowanie."@pl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2007-02-15-Speech-4-208lpv:spoken text
lp_eu:2007-07-12-Speech-4-266lpv:spoken text
lp_eu:2009-09-15-Speech-2-996lpv:translated text
lp_eu:2009-10-20-Speech-2-112lpv:translated text
lp_eu:2009-10-21-Speech-3-089lpv:translated text
lp_eu:2009-10-22-Speech-4-074lpv:spoken text
lp_eu:2009-11-12-Speech-4-073lpv:translated text
lp_eu:2009-11-24-Speech-2-096lpv:translated text
lp_eu:2009-11-26-Speech-4-279lpv:translated text
lp_eu:2010-02-11-Speech-4-249lpv:translated text
lp_eu:2010-02-25-Speech-4-100lpv:translated text
lp_eu:2010-03-10-Speech-3-087lpv:translated text
lp_eu:2010-03-11-Speech-4-106lpv:translated text
lp_eu:2010-09-07-Speech-2-068lpv:translated text
lp_eu:2010-11-23-Speech-2-079lpv:translated text
lp_eu:2010-11-25-Speech-4-374lpv:translated text
lp_eu:2010-12-16-Speech-4-116lpv:translated text
lp_eu:2010-12-16-Speech-4-945lpv:translated text
lp_eu:2011-03-09-Speech-3-127-000lpv:translated text
lp_eu:2011-04-05-Speech-2-097-000lpv:translated text
lp_eu:2011-05-11-Speech-3-110-000lpv:translated text
lp_eu:2012-05-24-Speech-4-409-000lpv:spoken text