Table for the 17 triples with object "Kolejność zagadnień"@pl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:Päevakorddcterms:Title
lp_eu:Päevakorddcterms:Title
lp_eu:Päevakorddcterms:Title
lp_eu:Päevakorddcterms:Title
lp_eu:Päevakorddcterms:Title
lp_eu:Päevakorddcterms:Title
lp_eu:Tööplaandcterms:Title
lp_eu:Tööplaandcterms:Title
lp_eu:Tööplaandcterms:Title
lp_eu:Tööplaandcterms:Title
lp_eu:Tööplaandcterms:Title
lp_eu:Tööplaandcterms:Title
lp_eu:Tööplaandcterms:Title
lp_eu:Tööplaandcterms:Title
lp_eu:Tööplaandcterms:Title
lp_eu:Tööplaandcterms:Title
lp_eu:Tööplaandcterms:Title