Table for the 2 triples with object "Mevrouw de Voorzitter, ik wil in de eerste plaats de heer Lehne, de rapporteur, bedanken voor al zijn werk op een terrein dat zo belangrijk is voor de toekomst van de Europese integratie en de ontwikkeling van economische samenwerking binnen de interne markt. De huidige situatie is dat we al een Europese vennootschap hebben op de interne markt. Dit statuut is bedoeld voor grote kapitaalvennootschappen. Daarom is het belangrijk dat er ook een rechtsvorm komt die het voor kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker maakt om grensoverschrijdende activiteiten te ontplooien. Het is belangrijk dat we beseffen dat KMO’s de belangrijkste motor zijn van de Europese economie en de belangrijkste werkgevers voor de burgers van de Unie. Daarom moeten we meer inspanningen leveren om de economische activiteiten van deze bedrijven te stimuleren. De nieuwe juridische oplossingen die we onze ondernemers aanreiken moeten wel nauwkeurig bestudeerd worden. We moeten lessen trekken uit de ervaring die we hebben opgedaan bij de invoering van de Europese vennootschap op de interne markt. We hebben lang gewerkt aan de opstelling van dit statuut, dat uiteindelijk een niet geheel bevredigend compromis was. We moeten daarom leren van onze fouten, zoals mevrouw Handzlik eerder heeft opgemerkt. Voor zover mogelijk moet de Europese besloten vennootschap een uniforme Europese rechtsvorm zijn, die de principes van vestiging en organisatie vereenvoudigt. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de bescherming van crediteuren, een flexibele bedrijfsstructuur en zekerheid bij zakelijke transacties. Om deze bedrijven voldoende flexibiliteit te bieden, moeten we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld fusies of het wijzigen van de vestigingslocatie soepel kunnen verlopen. Het is daarom meer dan gerechtvaardigd dat het Europees Parlement in zijn initiatief inzake het statuut van de Europese besloten vennootschap aanbevelingen doet aan de Commissie."@nl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2007-02-01-Speech-4-017lpv:translated text
lp_eu:2007-02-01-Speech-4-017lpv:translated text