Table for the 2 triples with object "Het Europees Parlement heeft zich onlangs overgegeven aan een absurd psychodrama. Ik herinner het Huis aan mijn interventie en mijn stemverklaring van 26 en 27 maart jongstleden. Gezond verstand heeft daar net een einde aan gemaakt, maar daar moest wel een gemeenschappelijke verklaring met de Raad aan te pas komen. In deze verklaring gaat de Raad akkoord met het idee van inspraak bij het aannemen van toekomstige financiële vooruitzichten, en maakt hij tevens van de gelegenheid gebruik om de financiële hulp aan Turkije te plaatsen onder de kop van “aankomend lidmaatschap”. We zijn het met geen enkele van deze punten eens en daarom heb ik tegen het verslag Böge gestemd. Ik wil en passant benadrukken dat de uitbreiding aanleiding zou moeten zijn voor een belangrijke financiële herziening: als economische maatregel moeten de structurele fondsen opgeheven worden zodat ieder land weer baas wordt over zijn ruimtelijke ordening; slechts een gedeelte van deze financieringen moet blijven bestaan, maar uitsluitend voor de nieuwe lidstaten en slechts voor de periode die ze nodig hebben om het gewenste niveau te bereiken. Dit verstandige voorstel heeft de Britse regering onlangs aan de Conventie voorgelegd. En dit hadden wij trouwens al lang voorgesteld. Ik wijs het Parlement op het witboek dat de UEN-Fractie in 1997 heeft uitgebracht, waarin een oordeel wordt gegeven over de waarde van een Europa van naties tegenover een Europa als verzorgingsstaat."@nl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2003-04-09-Speech-3-095lpv:translated text
lp_eu:2003-04-09-Speech-3-095lpv:translated text