Table for the 2 triples with object "Aan de orde is het verslag () van Johannes Blokland, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (- C6-0439/2006 -."@nl sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-01-14-Speech-1-169lpv:translated text
lp_eu:2008-01-14-Speech-1-169lpv:translated text