Table for the 2 triples with object "Missjoni fdata lil deputat: ara l-Minuti"@mt sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:Misiune încredinţată unui deputat: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Misiune încredinţată unui deputat: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title