Table for the 4 triples with object "Korrezzjonijiet u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti"@mt sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbaldcterms:Title