Table for the 28 triples with object "Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)"@lv sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:Declaraţii scrise caduce(articolul 116 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declarații scrise caduce: consultați procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Declarații scrise caduce: consultați procesul-verbaldcterms:Title