Table for the 2 triples with object "− Priekšsēdētāja kungs, es, protams, esmu ņēmis vērā kundzes novērojumus un komentārus, bet man nav nekā, ko papildus piebilst pie manas iepriekšējās atbildes. Jums ir arī jāsaprot, ka es nevaru paust personīgo viedokli par šo jautājumu."@lv sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2007-10-24-Speech-3-457lpv:translated text
lp_eu:2007-10-24-Speech-3-457lpv:translated text