Table for the 2 triples with object "Balsavau už asociacijos susitarimo su Gruzija sudarymą. Ši asociacijos ir laisvos prekybos sutartis skirta Europos Sąjungos ir Gruzijos ekonominių ir politinių ryšių sustiprinimui. Ji taps trečiąja tokio tipo sutartimi, kurią Europos Parlamentas ratifikuoja su ES rytų kaimynėmis. Šių metų rugsėjo mėn. EP jau yra ratifikavęs panašią sutartį su Ukraina, o lapkričio mėn. – su Moldova. Sukūrus visapusišką laisvosios prekybos erdvę su ES, Gruzijai turėtų padidėti rinkos galimybės patekti į ES ekonominį bloką, prisiėmus privalomus įsipareigojimus dėl standartų ir bendrųjų vertybių, o ES bus naudingi sklandesni prekybiniai srautai ir geresnės sąlygos investuoti Gruzijoje. Svarbu, kad abi Šalys vykdytų konstruktyvų dialogą, kad būtų galima patvirtinti pagrindines reformas ir įsipareigojimus, numatytus asociacijos susitarime. Susitarime nustatyti prioritetai turėtų būti tinkamai techniškai ir finansiškai remiami, siekiant, kad Gruzija turėtų priemonių tęsti savo demokratines ir ekonomines reformas."@lt sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2014-12-18-Speech-4-207-000lpv:spoken text
lp_eu:2014-12-18-Speech-4-266-000lpv:spoken text