Table for the 8 triples with object "Keskustelu tärkeistä, ajankohtaisista ja kiireellisistä asioista"@fi sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:Debatt om aktuella och brådskande frågordcterms:Title
lp_eu:Debatt om aktuella och brådskande frågordcterms:Title
lp_eu:Debatt om aktuella och brådskande frågordcterms:Title
lp_eu:Debatt om aktuella och brådskande frågordcterms:Title
lp_eu:Debatt om aktuella och brådskande frågordcterms:Title
lp_eu:Debatt om aktuella och brådskande frågordcterms:Title
lp_eu:Debatt om aktuella och brådskande frågordcterms:Title
lp_eu:Debatt om aktuella och brådskande frågordcterms:Title