Table for the 2 triples with object "Sellega on päevakorrapunkti käsitlus lõppenud. Hääletus toimub homme, teisipäeval, 21. septembril 2010 kell 12.00."@et sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-09-20-Speech-1-256lpv:translated text
lp_eu:2010-09-20-Speech-1-269lpv:translated text