Table for the 8 triples with object "Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid (vt protokoll)"@et sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid (vt protokoll)dcterms:Title
lp_eu:Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid (vt protokoll)dcterms:Title
lp_eu:Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid (vt protokoll)dcterms:Title
lp_eu:Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid (vt protokoll)dcterms:Title
lp_eu:Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta (gl. zapisnik)dcterms:Title
lp_eu:Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Title