Table for the 2 triples with object "Payment services in the internal market (debate)"@en sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:Serviciile de plată în cadrul pieţei interne (dezbatere)dcterms:Title
lp_eu:Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu (rasprava)dcterms:Title