Table for the 2 triples with object ". Χαιρετίζω θερμά αυτήν την πρόταση της Επιτροπής για την υλοποίηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης τον Μάρτιο του 2002 για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας. Η κάρτα δεν θα αλλάξει τα ισχύοντα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και προορίζεται να απλουστεύσει την πρόσβαση στην περίθαλψη στη χώρα που το άτομο επισκέπτεται, παρέχοντας συγχρόνως την εγγύηση στα ιδρύματα που χρηματοδοτούν το σύστημα υγείας σε εκείνη την χώρα ότι ο ασθενής είναι πλήρως ασφαλισμένος στη χώρα προέλευσής του/της και ότι, συνεπώς, τα ιδρύματα στη χώρα προέλευσής του/της θα καλύψουν το σύνολο του κόστους αυτής της περίθαλψης. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό το μέτρο ενσαρκώνει μια από τις σημαντικότερες αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την εγγύηση, στο σύνολο της επικράτειας της ΕΕ, υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας για όλους τους πολίτες, συμβάλλοντας στην ελεύθερη κυκλοφορία που όλοι επιθυμούμε, καταργώντας τα εμπόδια και τους φραγμούς στη γεωγραφική κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ. Τέλος, θεωρώ πολύ σημαντικό να προωθηθούν ενέργειες με τις οποίες θα διασφαλίζεται η επαρκής ενημέρωση των δικαιούχων των προγραμμάτων ασφάλισης υγείας ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τον εν λόγω κανονισμό. Αρχίζοντας από την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των πολιτών για τη θέσπιση της κάρτας."@el sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2003-12-04-Speech-4-096lpv:translated text
lp_eu:2003-12-04-Speech-4-096lpv:translated text