Table for the 47 triples with object "Weiterbehandlung der Entschließungen des Parlaments: siehe Protokoll"@de sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluțiilor Parlamentului: consultați procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluțiilor Parlamentului: consultați procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluțiilor Parlamentului: consultați procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Continuări ale rezoluțiilor Parlamentului: consultați procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Title
lp_eu:Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: se protokolletdcterms:Title
lp_eu:Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: vidi zapisnikdcterms:Title
lp_eu:Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: vidi zapisnikdcterms:Title
lp_eu:Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: vidi zapisnikdcterms:Title
lp_eu:Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: vidi zapisnikdcterms:Title
lp_eu:Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: vidi zapisnikdcterms:Title
lp_eu:Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: vidi zapisnikdcterms:Title
lp_eu:Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: vidi zapisnikdcterms:Title
lp_eu:Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: vidi zapisnikdcterms:Title
lp_eu:Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: vidi zapisnikdcterms:Title
lp_eu:Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: vidi zapisnikdcterms:Title
lp_eu:Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vaata protokolli)dcterms:Title
lp_eu:Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)dcterms:Title
lp_eu:Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)dcterms:Title
lp_eu:Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)dcterms:Title
lp_eu:Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)dcterms:Title