Table for the 2 triples with object "Mange tak, hr. kommissær Nielson. Forhandlingen er afsluttet. Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00."@da sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:1999-10-05-Speech-2-142lpv:translated text
lp_eu:2000-03-13-Speech-1-087lpv:translated text