Table for the 2 triples with object "Jeg mener, at netop størrelsen af EU’s humanitære bistand til Serbien er en klar understregning af, at vi ønsker at gøre en positiv indsats til fordel for befolkningen, og vi har været i stand til indtil nu at identificere klare og velbegrundede behov af humanitær karakter. Vi har så søgt at gøre en indsats i forhold til disse behov. Der er naturligvis brug for, at vi arbejder sammen med andre organisationer, og derfor var jeg omhyggelig med at redegøre for, hvad vi gør sammen med Røde Kors, Verdensfødevareprogrammet, UNHCR og andre, der er involveret, bl.a. WHO, netop for at få klargjort, at dette er en humanitær operation, men jeg tror også, at det er positivt, at befolkningen og det politiske miljø i Serbien ser, at verden uden for altså også er parat til at hjælpe på denne måde."@da sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:1999-10-05-Speech-2-194lpv:spoken text
lp_eu:1999-10-05-Speech-2-194lpv:spoken text