Table for the 2 triples with object "Hr. formand, mine kære irere, tillykke med sejren over England i rugby, men husk, borgerne i EU skal ikke besejres, de skal bestemme. I stedet for at arrangere omkamp i Irland og Danmark, når vi stemmer nej til en ny traktat, er det bedre, hvis formandskabet benytter topmødet i Bruxelles til at sige: Vi underskriver ingen ny EU-forfatning, hvis den ikke har været til folkeafstemning i alle lande. Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa vil anbefale vælgerne at sige nej tak til en forfatning, der vil give EU lovgivningsmagt på 15 nye områder i stedet for at afgrænse EU til grænseoverskridende spørgsmål, afskaffe vetoretten på omkring 40 områder i stedet for at give det sidste ord til vælgere og folkevalgte og kræve anerkendelse af EU-forfatningens forrang over de nationale grundlove i stedet for at respektere medlemsstaternes grundlove. Vi advarer særligt imod, at statsministrene kan ændre forfatningen uden at spørge vælgerne. Benyt topmødet i Bruxelles til at beslutte, at forfatningen skal til debat og folkeafstemning i samtlige EU-lande, før den kan træde i kraft. Hvorfor ikke lade udkastet til forfatning gå til vejledende folkeafstemning sammen med valget til Europa-Parlamentet i juni? Så kan vi diskutere vores mulige fælles fremtid i fællesskab og vælge repræsentanterne efter vores syn på forfatningen. Så kan vi selv afgøre, om vi vil overdrage mere magt fra vælgere og folkevalgte i medlemsstaterne til embedsmænd og ministre i EU. Og så et spørgsmål: Vil formandskabet fortælle, hvad der sker ved de hemmelige forhandlinger om forfatningen. Hvem er med, hvem holdes udenfor, hvem var f.eks. med i Berlin? Er formandskabet fuldt ud informeret? Er der enighed om en kompromisskitse, som kan lægges frem, når Chirac mener, tiden er moden? Og så en lille bemærkning til Watson: Hvis Nice-traktaten er døden for udvidelsen, hvorfor anbefalede den liberale gruppe den så?"@da sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2004-03-10-Speech-3-013lpv:spoken text
lp_eu:2004-03-10-Speech-3-013lpv:spoken text