Table for the 2 triples with object "Hr. formand, først en tak til fru Jackson for initiativet til den debat, vi har her i dag. Jeg synes, at klimaændringerne er et af de mest veldokumenterede miljøproblemer, vi overhovedet har, og samtidig den største trussel imod miljøet og imod de kommende generationer her på jorden. Derfor er den amerikanske regerings afvisning af Kyoto-aftalen selvfølgelig også helt uansvarlig. Jeg synes, at vi må konstatere, at Bush og hans regering har vist sig, at være lige nøjagtig så primitive og populistiske, som man kunne have frygtet. Men den holdning i USA bør selvfølgelig kun skærpe Europas ansvar for den globale miljøudvikling, som også hr. Da Silva var inde på. Vi må fastholde Kyoto-aftalen ved konferencen i Haag. Vi må sørge for, at medlemslandene og EU går i spidsen for at få ratificeret protokollen, sådan at den om muligt kan træde i kraft næste år, og i den forbindelse må vi selvfølgelig søge at holde Japan fast på denne løsning. Jeg vil som fru Van Brempt godt advare mod, at man indlader sig på et alt for dårligt forlig, en alt for dårlig aftale med USA. Erfaringen har gang på gang vist, at når så endelig USA har fået en rigtig dårlig aftale, set med vores briller, så løber de alligevel fra den, når aftalen skal gennemføres. Tværtimod skal vi i Europa sørge for at få vores klimaændringsprogram gennemført effektivt. Som flere har været inde på, har vi også problemer her i Europa, bl.a. på transportområdet ser vi en klar negativ udvikling i øjeblikket. Vi skal arbejde for, at USA med den fremtid, vi nu får, ikke får en konkurrencemæssig fordel af at vise den uansvarlighed, som vi hidtil har set. Jeg håber, at Bonn-konferencen alligevel må blive et afgørende skridt i retning af at løse den enorme udfordring, vi alle sammen står over for."@da sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2001-07-04-Speech-3-259lpv:spoken text
lp_eu:2001-07-04-Speech-3-259lpv:spoken text