Table for the 2 triples with object "Strana Junilistan prosazuje důležitost celosvětově vykonávané práce pro lidská práva, ale my si myslíme, že výroční zpráva je jen další snahou tohoto Parlamentu rozšířit pravomoci EU v oblasti zahraniční politiky. Situace v mnoha zemích je znepokojující a mezinárodní společenství musí samozřejmě reagovat. Musí se tak ovšem dít prostřednictvím OSN a jejích orgánů, které mají na rozdíl od EU ve většině států legitimitu a širokou podporu. Proto jsme se rozhodli hlasovat proti zprávě."@cs sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-05-08-Speech-4-208lpv:translated text
lp_eu:2008-05-08-Speech-4-208lpv:translated text