Table for the 30 triples with object "otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8." sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-11-24-Speech-3-378lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-02-Speech-3-135-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-03-Speech-4-019-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-03-Speech-4-028-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-03-Speech-4-031-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-03-Speech-4-070-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-03-Speech-4-072-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-018-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-425-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-16-Speech-3-467-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-17-Speech-4-015-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-17-Speech-4-024-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-698-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-584-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-588-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-625-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-631-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-634-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-638-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-08-Speech-3-641-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-021-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-026-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-071-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-073-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-091-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-233-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-235-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-240-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-266-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-09-Speech-4-270-000lpv:unclassifiedMetadata