Table for the 1 triples with object "en.20080901.17" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:Reţeaua Judiciară Europeană - Consolidarea Eurojust şi modificarea Deciziei 2002/187/JAI - Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti în materie penală (dezbatere)lpv:document identification number