Table for the 3 triples with object "Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen.)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-02-17-Speech-4-015-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-577-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-06-Speech-3-581-000lpv:unclassifiedMetadata