Table for the 76 triples with object "Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)" sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2009-07-15-Speech-3-099lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-09-14-Speech-1-175lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-09-14-Speech-1-195lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-09-16-Speech-3-089lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-11-11-Speech-3-290lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-11-12-Speech-4-040lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-12-14-Speech-1-106lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-12-14-Speech-1-130lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2009-12-15-Speech-2-214lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-01-21-Speech-4-059lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-01-21-Speech-4-078lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-02-09-Speech-2-073lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-02-09-Speech-2-240lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-03-08-Speech-1-107lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-05-17-Speech-1-165lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-05-17-Speech-1-191lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-05-17-Speech-1-197lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-05-18-Speech-2-067lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-08-Speech-3-033lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-21-Speech-2-593lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-22-Speech-3-059lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-09-23-Speech-4-042lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-18-Speech-1-128lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-18-Speech-1-174lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-19-Speech-2-109lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-19-Speech-2-577lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-19-Speech-2-614lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-21-Speech-4-033lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-10-21-Speech-4-053lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-10-Speech-3-116lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-10-Speech-3-158lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-10-Speech-3-240lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-10-Speech-3-260lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-22-Speech-1-238lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-22-Speech-1-249lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-23-Speech-2-458lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-23-Speech-2-496lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-24-Speech-3-077lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-25-Speech-4-333lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-25-Speech-4-355lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-11-25-Speech-4-372lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-13-Speech-1-100lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-479lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-532lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-579lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-619lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-637lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2010-12-15-Speech-3-655lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-038-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-476-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-548-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-01-19-Speech-3-575-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-14-Speech-1-074-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-14-Speech-1-109-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-14-Speech-1-154-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-14-Speech-1-182-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-14-Speech-1-201-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-15-Speech-2-435-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-02-16-Speech-3-041-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-731-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-756-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-08-Speech-2-779-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-10-Speech-4-035-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-10-Speech-4-058-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-03-23-Speech-3-126-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-07-Speech-4-044-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-07-Speech-4-382-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-04-07-Speech-4-405-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-09-Speech-1-072-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-534-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-584-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-05-10-Speech-2-622-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-22-Speech-3-244-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-22-Speech-3-276-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-22-Speech-3-319-000lpv:unclassifiedMetadata
lp_eu:2011-06-23-Speech-4-041-000lpv:unclassifiedMetadata